Tel : +66 2416 9884

Slicer machine Series

เครื่องสไลด์อัตโนมัติมีฟังก์ชั่นการทำงานครบ รองรับการทำงานทั้งในรูปแบบที่ต้องการความรวดเร็วด้วยพื้นที่ห้องใส่สินค้าขนาดใหญ่ หรืองานละเอียดที่ต้องการแบ่งสินค้าเป็นชุดๆ เมื่อเชื่อมต่อสายพานอัตโนมัติ ใช้งานง่ายด้วยรูปแบบสัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ และเมนูควบคุมทั้งภาษาไทยและภาษาสากลให้เลือกใช้

Slicer detail m